فیلم ماشین آلات

عملکرد بالا ماشین آلات اتوماتیک هدینگ و روده ماهی

نوشیدنی می تواند دستگاه ماشین بسته بندی 250 قوطی در دقیقه

دستگاه پرکن و درز

کربناته کنسرو خط (20000CPM)

خط تولید ماهی کنسرو کنسرو شده